Wanneer je hond niet alleen thuis kan zijn, heeft hij verlatingsangst. Er zijn verschillende vormen van verlatingsangst maar de meest gekende is dat je hond schrik heeft om alleen thuis te blijven. Dit kan een complex probleem vormen, voor je hond máár ook voor jou.

Je hond heeft immers een immense schrik om alleen thuis te blijven waardoor jij verhinderd wordt in je doen en laten. Het is onmogelijk geworden om snel even een boodschap te doen of met vriendinnen af te spreken. In het beste geval kan je nog een oppas regelen die op je hond komt passen maar voor sommige honden werkt dat niet eens en valt zijn wereld in mekaar zodra jij het huis verlaat.

Net omdat verlatingsangst zo een complexe aandoening is, is het belangrijk om te weten wat verlatingsangst precies is, welke vormen van verlatingsangst bestaan en hoe je weet of je hond verlatingsangst heeft.

Wat is verlatingsangst bij je hond en welke vormen bestaan er?

Verlatingsangst is een reeks van gedragingen bij je hond op het moment dat je niet thuis bent. Deze gedragingen vertoont je hond enkel wanneer je niet thuis bent. Een voorbeeld van dergelijk gedrag kan zijn dat je hond begint te kauwen op je meubilair.  Het kan ook zijn dat je hond deze gedragingen en signalen toont wanneer je thuis ben, maar op het moment dat wegbent, komen deze signalen en gedragingen voor met een grotere intensiteit, een langere duur én lijkt het alsof het gedrag helemaal uit de context is. Een voorbeeld hiervan is dat je hond blaft omwille van verschillende redenen wanneer je thuis bent. Maar als je hond meer of langer blaft wanneer je van huis bent, valt dit onder de noemer van verlatingsangst.

Verlatingsangst kan zich in veel verschillende vormen uiten en kunnen heel uiteenlopend zijn:

Het niet alleen in huis kunnen zijn

Op het moment dat je hond alleen thuis is, vertoont hij gedragingen die hij normaal niet vertoont. Je hond heeft schrik om alleen thuis te zijn, hierbij maakt het niet uit welke persoon bij hem is, zolang hij maar niet alleen is. Je hond kan dus makkelijk bij iemand uit je gezin blijven en als dat niet mogelijk is kan je ook een oppas voor hem regelen.

Het niet alleen zonder zijn speciale persoon zijn

Deze vorm gaat een stapje verder, je hond kan niet alleen zonder jou thuis zijn. Jij bent zijn speciale persoon en wanneer je vertrekt valt zijn wereld in duigen. Dat betekent dat je je hond dus niet kan achterlaten bij een gezinslid. Een oppas regelen die aan huis komt, zal in dit geval ook niet werken. Als je dit doet dan blijft je hond angstig en onrustig tot het moment dat je weer thuiskomt. Wanneer je hond deze vorm van verlatingsangst heeft, zal je merken dat hij je schaduw in huis is. Overal waar jij bent, is je hond ook. Opgelet het is niet zo dat wanneer je hond je overal volgt dat hij daarom verlatingsangst heeft.

Opsluitingsfobie

Bij deze vorm van verlatingsangst bevindt je hond zich in een bepaalde ruimte zoals een bench of misschien een bepaalde kamer en vindt hij dit zo beangstigend dat hij hieruit wil ontsnappen. Je hond zal er alles aan doen om hieruit te ontsnappen.

Frustratie en Fear of missing out (FOMO)

In dit geval is er geen sprake van een angststoornis maar is je hond gefrustreerd dat hij niet met je mee mag. Hij vindt het gewoon leuk om overal bij te zijn en op het moment dat hij dit niet kan en alleen moet blijven, uit hij deze frustratie. Je hond is van mening dat hij iets keileuks gaat missen en wil dus maar al te graag met je mee.

Verveling

Je hond krijgt niet voldoende uitdaging en op het moment dat hij alleen is ziet hij mooi de kans zichzelf te entertainen door dingen te beginnen slopen.

 

Ondanks dat dit verschillende vormen van verlatingsangst zijn, waarvan de eerste drie angstgerelateerde vormen zijn, vallen deze allemaal onder de noemer verlatingsangst. Alle vormen vragen een deels andere aanpak als het op training aankomt.

Inzichtsgesprek

Dacht je altijd dat je hond niet alleen kon thuisblijven maar twijfel je nu of hij niet in een andere categorie valt? Laten we dan even overleggen om te kijken in welke categorie je hond valt.

Hoe ervaart je hond verlatingsangst?

Wanneer je hond verlatingsangst heeft, ervaart hij hevige emoties die hij uit via zijn gedrag. Wanneer je hond een angst-gerelateerde vorm van verlatingsangst heeft, betekent het dat hij (extreem) angstig is van ‘alleen-tijd’.  Je kan het best vergelijken met het krijgen van een paniekaanval, verre van leuk.

Misschien klinkt dit heel erg onlogisch want je gaat toch altijd terug naar huis en je hond weet dat.  Maar jammer genoeg werkt dit niet zo in het hoofd van je hond. Op het moment dat hij ziet dat je aanstalten maakt om te vertrekken, schiet de paniekknop aan kan je hond tot in het extreme angstig worden.   

Hond kan niet alleen thuis blijven

Je hond gaat op het moment dat hij alleen thuis is als het ware door een hel en dit uit zich vaak (maar niet altijd) in zichtbaar probleemgedrag. Je komt thuis en vindt je huis vernielt of onder geplast. Of misschien vind je wel een klachtenbriefje van de buren over het aanhoudende gejank. Dit is natuurlijk heel erg vervelend voor jou, maar het is nog erger voor je hond. Je hond is extreem angstig en hij toont dit in zijn gedrag. Wees je er dus ook van bewust dat hij dit niet met opzet doet om je te pesten of omdat hij wraak wil nemen omdat je hem alleen achter liet.  Nog belangrijker is dat je dus ook niet kwaad wordt op je hond omdat hij deed wat hij deed.

Naast de hierboven beschreven zichtbare gedragingen is het ook belangrijk te beseffen dat je hond niet steeds dergelijk gedrag toont wanneer hij angstig is om alleen thuis te blijven. Je hond kan ook minder duidelijke signalen tonen die jou geen overlast bezorgen. Hierdoor weet je vaak niet dat je hond verlatingsangst heeft.

Welke signalen en gedragingen kan je hond vertonen?

In bepaalde gevallen kan het heel erg duidelijk zijn dat je hond één of andere vorm van verlatingsangst. Het kan zijn dat wanneer je terug thuiskomt je:

Je meubilair is vernield;

Je deuren, muren of vloer zijn stuk gekrabt of gekauwd. Vooral op plaatsen die in de buurt van de uitgang zijn;

Je meerdere plasjes vindt;

Een klachtenbriefje van de buren over het aanhoudende en extreme geblaf, gehuil of gepiep;

Ziet dat je hond geprobeerd heeft om te ontsnappen en zich hierdoor pijn heeft gedaan.

Dit zijn heel erg duidelijke en zichtbare signalen en gedragingen waarbij je hond aangeeft dat hij het heel erg lastig heeft om alleen thuis te zijn. Maar het is niet noodzakelijk dat je hond zo een duidelijke communicatie heeft. Er bestaan ook tal van subtielere signalen die je hond kan vertoont zonder dat hij hierbij schade aanbrengt. Omdat er geen schade is aangebracht is het voor jou ook minder zichtbaar dat je hond het eigenlijk niet alleen rekt thuis, maar toch is het zo. Enkele voorbeelden van dergelijke signalen kunnen zijn:

trillen

ijsberen

zich verstopppen

op een lage toon huilen

hijgen

kwijlen

zichzelf likken

En zo bestaan er nog tal van andere signalen die kunnen duiden op verlatingsangst bij je hond. Hou er rekening mee dat deze enkel voorkomen op het moment dat je hond alleen thuis is of dat deze signalen met een hogere intensiteit voorkomen wanneer je hond alleen is.

Maar hoe weet je dan of je hond verlatingsangst heeft of niet?

Kom je thuis en is er iets gesloopt of onder geplast? De kans is groot dat je hond een of andere vorm van verlatingsangst heeft. Maar het uitblijven van deze signalen betekent niet dat je hond geen verlatingsangst heeft.

De enige manier om met zekerheid te weten dat je hond geen verlatingsangst heeft, is door je hond te filmen wanneer hij alleen thuis is. Initieel kan je hiervoor je smartphone of webcam van je pc voor gebruiken, maar het kan nooit kwaad om op termijn te investeren in een camera. Op die manier kan je geregeld je hond in de gaten houden op moment dat hij alleen thuis is.  Je hoeft overigens geen urenlang filmmateriaal maken, vaak kan je in de eerste tien minuten al zien of je hond al dan niet signalen vertoont. Uiteraard op voorwaarde dat je hond op dat moment niet bezig is met een kauwsnack en pas daarna merkt dat hij alleen thuis is.

Observeer of je hond rustig aan slapen is en zich helemaal relaxed voelt, of gaat hij toch eerder aan het raam liggen wachten omdat hij zich wat onrustig voelt of begint hij te ijsberen tot je terug thuis bent?

Hoe nu verder?

Kan je hond niet alleen thuis zijn en wil je hier graag mee aan de slag? Als verlatingsangstcoach begeleid ik je om je hond te leren alleen thuis te zijn.